Uruppförande av körverk vid Nobelpristagarkonsert i Eric Ericsonhallen

Sven-David Sandström, Foto Mats Bäcker

Uruppförande av körverk vid Nobelpristagarkonsert i Eric Ericsonhallen

Eric Ericsonhallen

Facebook Twitter MySpace Email


Your friends email*

Your name*

Your friends name*

Music     2011-05-17

Uruppförande av körverk vid Nobelpristagarkonsert i Eric Ericsonhallen

The Nobel Laureate Choral Concert 2011:

Den 17 maj uruppförs Sven-David Sandströms körverk Human Chain under ledning av Gustaf Sjökvist och hans kammarkör i Eric Ericsonhallen med anledning av 3rd Nobel Laureate Symposium on Global Sustainability.

Stockholms Stad och organisatörerna av 3rd Nobel Laureate Symposium on Global Sustainability arrangerar en körkonsert i Eric Ericsonhallen den 17 maj med anledning av det stora Nobelpristagarmötet på Kungl. Vetenskapsakademien den 16-19 maj.

Konsertens tema anknyter till symposiets stora fråga om hur världens samhällssystem kan rymmas inom planetens gränser. Bakom konserten står symposiets organisatörer och Stockholms Stad.

Under ledning av Professor Gustaf Sjökvist och hans kammarkör uruppförs Sven-David Sandströms specialskrivna körverk Human Chain till en text av Seamus Heaney, Nobelpristagare i litteratur 1995, från hans kritikerhyllande diktsamling med samma titel som gavs ut förra året.

Human Chain anknyter till Nobelpristagarmötets viktiga frågor kring hur våra samhällen kan förändras mot hållbara system för att undvika att planetens förmåga att stödja mänsklig utveckling överskrids. Skådespelaren Elin Klinga reciterar Heaneys text som en del av körframförandet.

Sandström tillhör en av Sveriges största nu levande tonsättare. Han fick sitt internationella genombrott år 1972 i Amsterdam med orkesterverket Through and through. Bland Sandströms mest kända verk märks Requiem: De ur alla minnen fallna (1982), High Mass (1994) för solister, kör och orkester samt operan Staden (1996) med libretto av Katarina Frostenson.

Sjökvist är sedan 1967 verksam i Storkyrkan i Stockholm som domkyrkoorganist med ansvar för kyrkans kör- och konsertverksamhet. Han studerade kördirigering för Eric Ericson och orkesterdirigering för Sixten Ehrling och arbetade bland annat som chefdirigent och konstnärlig ledare för Radiokören under åren 1986-1994.

Vidare i programmet läser Nadine Gordimer, Nobelpristagare i litteratur 1991, sin novell The Ultimate Safari om svårigheterna som möter en familj på flykt från Mozambique till Sydafrika, berättad av en ung svart flicka.

Under kvällen medverkar även Adolf Fredriks Gosskör under ledning av Pelle Olofson.

Scenografin till körkonserten utgörs av stora fotografiska vepor som installeras i Eric Ericsonhallen med motiv av fotografen Mattias Klum. Veporna skapar både rymd och rum i hallen med bilder som blandar gestaltningar av urbana system och naturliga ekosystem. Klum är även knuten till Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet sedan 2010 för att bland annat bidra till centrets magisterprogram.

Kockarna Carola Magnusson och Jan Hedh svarar i samarbete med Westers Catering för den ekologiska buffén som serveras under kvällen.

– Det är glädjande att Stockholms stad, som var den första staden i Europa att utnämnas till Miljöhuvudstad, får möjlighet att stå värd för Nobel Laureate Choral Concert 2011 tillsammans med symposiets värdorganisationer. Stockholms stad har länge arbetat för att bli en hållbar miljöstad i världsklass. Min förhoppning är att samtalen mellan symposiets deltagare ska bli givande. Världen står inför stora utmaningar framöver och förhoppningsvis skapas några av framtidens lösningar i Stockholm mellan den 16 och 19 maj 2011, säger Sten Nordin, Finansborgarråd (M).

Nobelpristagarmötet samlar ett tjugotal Nobelpristagare, flera andra världsledande forskare samt ett tiotal toppolitiker och beslutsfattare från det globala näringslivet i närvaro och med stöd av H.K.M. Kung Carl XVI Gustaf.

Mötet kommer att ta ett systemperspektiv på klimat-, miljö- och utvecklingsfrågorna vilket leder symposiedeltagarna till en diskussion kring hur ekonomiska, politiska och sociala system ska kunna rymmas inom ramarna för jordens ekologiska system. Vidare kommer diskussionerna att föras kring vad som krävs för att mänsklighetens gemensamma resurser ska kunna förvaltas på ett uthålligt sätt utan konflikt med samhällets krav på ekonomisk utveckling, allt medan fortsatt klimatförändring, befolkningstillväxt och fattigdomsbekämpning pågår.

Symposiet är fortsättningen av en serie möten som inleddes år 2007 i Potsdam under ledning av Tysklands förbundskansler Angela Merkel. Det andra mötet ägde rum i London år 2009 på St. James Palace under överinseende av Prins Charles av Wales.


För ytterligare information och intervjuförfrågan vänligen kontakta:
Stellan Forsberg, +46 70 763 97 66,
stellan.forsberg(at)mondayrelations.se

www.globalsymposium2011.org

Organisatörer av symposiet
Kungl. Vetenskapsakademien, http://kva.se
Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet, http://www.stockholmresilience.su.se
Stockholm Environment Institute, www.sei-international.org
Beijerinstitutet för ekologisk ekonomi, www.beijer.kva.se
Potsdam Institute for Climate Impact Research www.pik-potsdam.de