Konst som rörlig bild – från Diagonalsymfonin till Whiteout: Första översiktsverket om den svenska rörliga bildkonsten
Facebook Twitter MySpace Email


Your friends email*

Your name*

Your friends name*

Literature     2006-05-04

Konst som rörlig bild – från Diagonalsymfonin till Whiteout: Första översiktsverket om den svenska rörliga bildkonsten

Det första svenska översiktsverket om konsten som rörlig bild utkommer idag. Därmed har en hittills oskriven del av den svenska konsthistorien från 1900-talets början fram till idag dokumenterats. Översiktsverket behandlar film- och videokonstnärer som haft betydelse för den rörliga bildkonstens utveckling och är framtaget i samarbete mellan Sveriges Allmänna Konstförening, Filmform och Bokförlaget Langenskiöld, med stöd av Framtidens Kultur och Svenska Filminstitutet.

Idag utkommer det första översiktsverket som presenterar den svenska rörliga bildkonstens utveckling inom film, digital bild, animation och video.

Översiktsverket, som bär titeln Konst som rörlig bild – från Diagonalsymfonin till Whiteout, behandlar de konstnärer som haft avgörande betydelse för den svenska rörliga bildkonsten från 1900-talets början fram till idag.

Med utgångspunkt från pionjärer som Viking Eggeling, via experimentfilmens förgrundspersoner som Gunvor Nelson, fram till våra dagars konstnärer inom animation, video- och digitalkonst som Katarina Löfström och Petra Lindholm, dokumenterar översiktsverket en hittills oskriven del av den svenska konsthistorien.

Redaktör för översiktsverket är Astrid Söderbergh Widding, professor i filmvetenskap vid Stockholms Universitet, som även författat bokens inledning. Övriga författare är docent Lars Gustaf Andersson, Lunds Universitet, docent Johan Sundholm, Karlstads Universitet, fil dr Gary Svensson, Linköpings Universitet, lektor/konstnär Gunnel Pettersson och professor/konstnär Måns Wrange, Konstfack. Förordet är skrivet av initiativtagaren Richard Sangwill, f.d. intendent vid Sveriges Allmänna Konstförening.

Översiktsverket är ett pionjärarbete om en konstart som på ett unikt sätt har fångat sin samtid genom den svenska avantgarde- /experimentfilmen, den tidiga digitala konsten och videokonstens utveckling under hela 1900-talet fram till i dag, säger Richard Sangwill.

Till översiktsverket hör även en DVD, som kurerats av Filmform, med ett urval av 26 film- och videotitlar som under åren visats i utställningar och på filmfestivaler i och utanför Sverige.

Urvalet är gjort bland filmer och videoverk som haft en publik och därmed gjort avtryck i sin samtid. Samlingen speglar en bredd både vad gäller teknik och konstnärligt uttryck, säger Anna-Karin Larsson, producent på Filmform.

Konst som rörlig bild – från Diagonalsymfonin till Whiteout ges ut av Bokförlaget Langenskiöld i samarbete med Sveriges Allmänna Konstförening (SAK) och Stiftelsen Filmform, med stöd av Stiftelsen Framtidens Kultur och Svenska Filminstitutet. Översiktsverket utgör även SAKs Årsbok 2006.
För ytterligare information samt pressbilder, kontakta:
Bokförlaget Langenskiöld, tfn: 08-663 90 50, www.langenskiolds.se


Bokförlaget Langenskiöld
Bokförlaget Langenskiöld ägs av Alba Langenskiölds stiftelse, som stödjer ideella kultur- och samhällsnyttiga projekt i Sverige och utomlands.

Sveriges Allmänna Konstförening
Sveriges Allmänna Konstförening (SAK) är landets äldsta och största konstförening, grundad 1832. Verksamheten har två syften, att stimulera den svenska samtidskonsten och att väcka och fördjupa konstintresset hos allmänheten.

Stiftelsen Filmform
Filmform är Sveriges äldsta nu verksamma organisation för distribution och bevarande av experimentfilm och videokonst. Filmform verkar med stöd från Utbildnings- och kulturdepartementet via Konstnärsnämnden.