Konstens betydelse för ekonomisk tillväxt och utveckling

David Throsby

Facebook Twitter MySpace Email


Your friends email*

Your name*

Your friends name*

Science     2012-11-08

Konstens betydelse för ekonomisk tillväxt och utveckling

Svenska Galleriförbundet och Kungliga Akademien för de fria konsterna med stöd av Bukowskis bjuder in till ett symposium den 13 november kring konstens betydelse för ekonomisk tillväxt och utveckling. Symposiets huvudtalare är David Throsby, professor i nationalekonomi vid Macquarie University, Sydney, författare till kritikerhyllade Handbook of the Economics of Art and Culture och rådgivare till Världsbanken OECD, FAO och UNESCO med flera.

Professor Throsby kommer att presentera några av de senaste forskningsresultaten inom sitt område.

”….The cultural industries have an important role to play in generating creative ideas. If we imagine the cultural industries as a system with the creative arts at the centre, we can begin to understand how artists and arts organisations generate ideas that diffuse outwards through creative industries such as film, media, publishing, fashion and design, and contribute to innovation both in those creative industries and also in the wider economy….” Professor David Throsby.

Vi är även mycket glada över att få välkomna;

Susanne Ottesen, världsrenommerad gallerist och medlem av danska kulturministeriets utredning som låg till grund för bland annat skatteformen för avskrivningsrätt på samtida konst i Danmark 2002. Susanne Ottesen delar med sig av sina erfarenheter som gallerist under ett decennium med den danska skattereformen.

Madeleine Sjöstedt, kultur- och fastighetsborgarråd i Stockholms Stad, berättar om behovet av en stärkt konst- och kultursektor.

Karin Willén, förbundsordförande för KRO, ger sin syn på de utmaningar konstnären ställs inför som ”kulturentreprenör” och relationen till galleristen.

Marina Schiptjenko, världsrenommerad gallerist, berättar om galleristens roll som konstinkubator.

Michael Storåkers, verkställande direktör för Bukowskis, ger sin syn på utvecklingen i konstens primär- och sekundärmarknad ur ett svenskt och internationellt perspektiv.

Symposiet avslutas med en paneldiskussion om vilka politiska åtgärder som krävs för att ge svenskt konstliv en chans att bidra till välfärdsutvecklingen.

Konstens betydelse för ekonomisk tillväxt och utveckling
Konstakademien
Fredsgatan 12, Stockholm
13 november, 2012
Ingen avgift

Tider
08.00 Morgonkaffe
08.30 Symposiestart
12.30 Lunch
13.30 Paneldiskussion
14.30 Sammanfattning

Begränsat antal platser, vänligen lämna OSA före 6 november till stellan.forsberg@mondayrelations.se