Stefan Einhorns nya dödssynder

De nya dödsynderna

Stefan Einhorns nya dödssynder

Stefan Einhorn, Foto Thron Ullberg

Facebook Twitter MySpace Email


Your friends email*

Your name*

Your friends name*

Literature     2014-10-08

Stefan Einhorns nya dödssynder

Professor Stefan Einhorn, författaren till bästsäljaren Konsten att vara snäll, återvänder till frågorna om gott och ont i en ny bok om våra allra mörkaste sidor. I DE NYA DÖDSSYNDERNA utforskar han denna gång svenska folkets värsta egenskaper i en jämförelse med de klassiska sju dödssynderna. Boken kommer ut den 8 oktober på Forum bokförlag

Till hösten tar professor Stefan Einhorn ett helhetsgrepp på svenska folkets allra värsta sidor i sin kommande bok DE NYA DÖDSSYNDERNA.
I sitt arbete som läkare, författare och föreläsare ställde han sig frågan om de klassiska sju dödssynderna, högmod, vällust, frosseri, girighet, lättja, vrede och avund med ursprung i den katolska kyrkan fortfarande är aktuella.
För att få svar genomförde Stefan Einhorn en bred opinionsundersökning med över tusen personer, djupintervjuer och samtal med en expertpanel. Svaren visade att de flesta av de gamla dödssynderna ersatts av nya.
- Det är alltid välgörande med litet vardagsexorcism, både för andras skull och för vår egen. Djävulen i oss är ofta förklädd och det är först när den är avslöjad som du kan börja hantera den och må bättre på kuppen, säger Stefan Einhorn.
I boken DE NYA DÖDSSYNDERNA presenterar Stefan Einhorn de överraskande resultaten från undersökningen tillsammans med konstruktiva resonemang kring hur vi kan bli medvetna om våra dåliga sidor och hantera dem. Allt illustrerat med Stefan Einhorns erkänt träffsäkra och roliga exempel, historier ur livet och vetenskapliga studier.
De nya dödssynderna på Bokmässan
På årets upplaga av Bok- och biblioteksmässan planeras ett seminarium lördagen den 27 september under titeln De nya dödssynderna med Stefan Einhorn, ärkebiskop Antje Jackelén och författaren Jan Guillou i samtalspanelen. Samtalet kommer att kretsa kring hur synen på synd och ondska ständigt förändras.
Stefan Einhorn är överläkare vid Radiumhemmet och professor vid Karolinska Institutet där han även är ordförande vid Centrum för social hållbarhet. Han är en flitigt anlitad föreläsare och har skrivit en rad populärvetenskapliga böcker som Hud i sol (1991), En liten bok om cancer (1992) och Ont i kroppen (2000). Mest känd är Stefan Einhorn för sina uppmärksammade faktaböcker och romaner som En dold Gud (1998), Den sjunde dagen (2003), Konsten att vara snäll (2005), Medmänniskor (2007), Vägar till visdom (2009), Änglarnas svar (2011) och Stenträdet (2013).
DEN NYA DÖDSSYNDERNA kommer ut den 8 oktober på Forum bokförlag.
För ytterligare information, pressbilder och intervjuförfrågan, kontakta Camilla Nasiell, 070 720 65 63, camilla.nasiell@mondayrelations.se eller Stellan Forsberg, 070 763 97 66, stellan.forsberg@mondayrelations.se.
Forum bokförlag, http://www.forum.se/