Kebnekaise i utställning med klimattema

The Freeze, Bigert & Bergström

Facebook Twitter MySpace Email


Your friends email*

Your name*

Your friends name*

Art     2016-01-16

Kebnekaise i utställning med klimattema

Den 16 januari öppnar två skilda konstutställningar av Hanna Ljungh och konstnärsparet Bigert & Bergström, som båda har Sveriges hösta berg, Kebnekaise som utgångspunkt. Utställningarna kommenterar vår förmåga att råda över miljö och klimat i människans geologiska tidsepok.

Hanna Ljungh visar sin sex timmar långa realtidsbetraktelse av den årliga mätningen av Kebnekaises bortsmältande sydtopp på AnnaElle Gallery.

Filmen är inspelad från Kebnekaises nordtopp sommaren 2015 och visar hur sydtoppen befolkas och avfolkas. Utställningen med titeln I am mountain, to measure impermanence skapar en något melankolisk betraktelse av de båda bergstopparna, den som är och den som kommer att bli Sveriges högsta berg.

Till filmen hör en ljudbild med ursprung i konstnärens inläsning av alla mätningar som gjorts av toppen sedan 1880. Inspelningen har därefter nedtransponerats till sex timmar motsvarande filmens längd, vilket kvarlämnar extremt lågfrekvent basljud eller vibrationer för åhöraren. (Dessa vibrationer mäts och ritas ut av en seismograf specifikt gjord för utställningen.)

Till utställningen hör även Snapshots of the antropocen, konstruerade borrkärnor som gestaltar lager av tid i fysisk form, vilka tematiskt utgör en fortsättning av Hanna Ljunghs tidigare arbete med att utforska vår nya geologiska tidsålder.

"Antropocen, den radikalt förändrade epok vi människor själva orsakat, är ett nyckelord för förståelsen av mina verk i utställningen. Den påverkan som människan har haft på jorden sedan industrialiseringen kan betecknas som ett geologiskt paradigmskifte", säger Hanna Ljungh.

Hanna Ljungh har tidigare behandlat miljötemat i utställningar som D’apres Nature 2015 på Svenska Institutet i Paris, Waterscapes 2015 på Kumho Museum of Art i Sydkorea och Excavation, Frontiers in retreat 2015 på HIAP i Helsingfors.

Samtidigt öppnar Bigert & Bergström utställningen The Freeze på galleri Belenius/Nordenhake som dokumenterar konstnärsparets räddningsaktion av samma sydtopp, vilken stadigt smälter undan och hotar dess särställning som Sveriges högsta.

I fyra videomonitorer visas verket, från insvepningen av bergstoppen i värmerepellerande tyg till smältvattnets väg ned i en av världens största gruvor djupt under jord.
Till utställningens höjdpunkter hör en kopia av den insvepta bergstoppen i naturlig storlek på plats i galleriet. Vidare visas en minnesskulptur av sydtoppens spets 2014 i speglande rostfritt stål.

Vid sidan av bergstopparna presenteras också ett av konstnärsparets karakteristiska globverk med inverterade 360 graders panoramabilder från Kebnekaise samt glasmontage av bildmaterial från insvepningen av bergstoppen.

The Freeze är den tredje i en serie utställningar där Bigert & Bergström undersöker mänsklighetens önskan att kontrollera klimatet. Tidigare utställningar i serien inkluderar The Storm 2012 och The Drought 2013

"Nyheten om sydtoppens hastiga avsmältning blev förstasidesstoff i slutet av sommaren 2014. Om avsmältningen fortsätter med samma hastighet förlorar den sin status som Sveriges högsta punkt. Vår intervention för att hindra sydtoppen att smälta är en symbolisk geo-engineering performance som representerar människans möjlighet att ändra klimatet på gott och ont", säger Bigert & Bergström.

Båda utställningarna kan ses som kommentarer till mänsklighetens förhållande till miljö och klimat i ett allt mer existentiellt sammanhang.

Utställningsperiod: 16 januari-14 februari 2016

ANNAELLEGALLERY, Karlavägen 15 B, tis-fre 12-18, lör-sön 12-16
www.annaellegallery.com
www.hannaljungh.com

Belenius/Nordenhake, Jakobs Torg 3, ons-fre 12.00–18.00, lord-sön 13.00–17.00.
http://beleniusnordenhake.com
http://www.bigertbergstrom.com