En förlorad modern konstskatt

Matisse Apollo

Facebook Twitter MySpace Email


Your friends email*

Your name*

Your friends name*

Art     2018-11-23

En förlorad modern konstskatt

Välkommen till Moderna Museet för ett samtal mellan överintendenten Daniel Birnbaum och Staffan Ahrenberg med anledning av utgivningen av boken Ett liv med Matisse, Picasso och Christo – Theodor Ahrenberg och hans samlingar.

Fredagen den 23 november 2018, kl 17 - 18
Moderna Museet, Skeppsholmen i Stockholm
Efterföljande mottagning i museets restaurang

Bakgrund
Året var 1962 när en av de rikaste privata samlingarna av modern konst i världen konfiskerades av svenska staten under kontroversiella former och såldes på offentlig auktion.
Därmed skingrades tusentalet verk av konstnärer som Henri Matisse, Pablo Picasso, Georges Braque, Marc Chagall, Le Corbusier, Fernand Léger och Alberto Giacometti till ett uppskattat värde av över 10 miljarder svenska kronor idag.
Bakom konstsamlingen stod affärsmannen Theodor ”Teto” Ahrenberg (1912 - 1989) som vid tiden även stödde flera svenska och nordiska konstnärers utveckling – bland andra Carl Kylberg, Olle Bærtling, Einar Hylander, Öyvind Fahlström, Richard Mortensen, Robert Jacobsen och Carl Fredrik Reuterswärd.
Upprinnelsen till konstkonfiskationen kantades av konflikter mellan Ahrenberg och framstående personer inom svenskt konstliv som bland annat kretsade kring hans önskan att göra konstsamlingen tillgänglig för allmänheten i ett eget museum vid Norrmälarstrand i Stockholm efter ritningar av Le Corbusier 1961.
Planerna kring det nya museet realiserades aldrig då Ahrenberg samma år åtalades av svenska staten och Sverige förlorade därmed en modern konstskatt.
I Chexbres norr om Genevesjön skapade Ahrenberg en ny konstsamling i en nära relation med konstnärer som Christo, Lucio Fontana, Jean Tinguely, Niki de Saint Phalle, Arman, Robert Rauschenberg och Tadeusz Kantor för att nämna några.
Samtalet
Daniel Birnbaum, som även bidragit med intervjumaterial för boken, möter Theodor Ahrenbergs son Staffan Ahrenberg, ägare och verksamhetschef för konsttidskriften Cahiers d’Art, i ett samtal kring den nyutkomna boken.
Samtalet äger rum i närvaro av Ulla Ahrenberg, hustru till Theodor Ahrenberg framför Apollo av Matisse, ett verk ur familjens samling som förvärvades av Moderna Museet 1968 efter att ha köpts in av staten på den ovan nämnda offentliga auktionen.
Boken Ett liv med Matisse, Picasso och Christo – Theodor Ahrenberg och hans samlingar är författad av Monte Packham i svensk översättning av Jan Risheden och dess redaktör är Carrie Pilto. Utöver Daniel Birnbaums medverkan till boken har även Christo, Olivier Berggruen, Jeanette Bonnier, Jean-Louis Cohen, Erling Kagge, Eberhard W. Kornfeld, Hans Ulrich Obrist och Simon de Pury bidragit med texter och minnen. Utgivare är Arvinius + Orfeus.
För ytterligare information och intervjuförfrågan kontakta Stellan Forsberg, 070 763 97 66, stellan.forsberg@mondayrelations.se.
Pressbilder finns under denna länk.
Arvinius + Orfeus är ett förlag med inriktning på konst, arkitektur och form.
www.ao-publishing.com