Eric Ericsonhallen invigd i Skeppsholmskyrkan
Facebook Twitter MySpace Email


Your friends email*

Your name*

Your friends name*

Music     2009-04-26

Eric Ericsonhallen invigd i Skeppsholmskyrkan

Mitt på Skeppsholmen ligger Skeppsholmskyrkan, en centralkyrka med fönster och ljusinsläpp runtom, kupol buren av pelare och utrymme för en stor publik. En akustiskt och rumlsligt fulländad plats för körsång och för ett blivande internationellt körcentrum.

Eric Ericsons betydelse för körsång i Sverige och internationellt kan inte överskattas. Som en tribut till hans verk har idén om upprättandet av ett internationellt körcentrum också fått namnet Eric Ericson Hallen. Kyrkorummet, akustiken och läget gör Skeppsholmskyrkan till den idealiska mötesplats för hela världens körsång och körmusik som Sverige hittills saknat. Det finns siffror som belägger att ett körcentrum som detta redan från start skulle kunna fyllas av niohundratusen körsångare och körmusiker. Som körcentrum kan Eric Ericson Hallen stå för ett kontinuerligt och varierande konsertprogram, med nationella och internationella framträdanden, upplysa om körverksamhet världen över, sammanföra körnätverk, erbjuda kurser och utbildningar, sångverksamhet för barn och unga, men också fungera som ett centrum för forskning. Om du har tankar och idéer om hur Eric Ericson Hallen ska utvecklas, hör av dig.

Idé till utförande
Skeppsholmskyrkan har idag inte har någon pågående verksamhet. Själva kyrkorummet, innanför kupolens bärande pelare, kan ta ungefär 500 åhörare. I de omgivande valven finns ytterligare plats. Anpassningen av själva kyrkan till körverksamhet skulle bli begränsad eftersom konferensrum, repetitionslokaler och praktiska faciliteter som café, f.oajé, garderob, toaletter kan förläggas till bergrummen under kyrkan, till de rum som skisserats för i Open Mind Center.